KAKO VARUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

 • OSNOVNE DOLOČBE

Upravljavec osebnih podatkov iz člena (4) točka 7 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (“GDPR”) Armodafinilslovenija.com.

Kontaktni podatki upravljavca so:

Email: [email protected]

Osebni podatki so podatki, ki se nanašajo na identificirane fizične osebe ali določljive fizične osebe, ki jih je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti na podlagi splošnega identifikatorja, drugega identifikatorja, kot so ime, priimek, identifikacijska številka, podatki o lokaciji ali spletni identifikator, ali na podlagi ene ali več značilnosti ali značilnosti, ki tvorijo njegovo fizično identiteto, fiziološko identiteto, genetsko identiteto, duševno identiteto, duševno identiteto , ekonomska identiteta, kulturna identiteta ali družbena identiteta.

 • VIRI IN KATEGORIJE OSEBNIH PODATKOV, OBDELANIH
 • Upravljavec obdeluje osebne podatke, ki ste mu jih poslali na podlagi vašega poznavanja soglasja
 • Operater obdeluje vaše identifikacijske in kontaktne podatke.
 • PRAVNI RAZLOG IN NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Pravni razlog za obdelavo osebnih podatkov je:

 • legitimnega interesa upravljavca pri pridobivanju vseh potrebnih podatkov za uspešno dokončanje naročila.

Namen obdelave osebnih podatkov je:

 • uspešno obdelavo in dostavo naročenih izdelkov
  Operator ne sprejme samodejne individualne odločitve v smislu art. 22 GDPR. S tako obdelavo, ste dali svoje izrecno soglasje.
 • RETENCIJSKI ČAS OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec hrani osebne podatke:

 • za obdobje, dokler je privolitev za obdelavo osebnih podatkov za namene trženja umaknjena, za največ 4 leta, če se osebni podatki obdelujejo s soglasjem.
 • Po izteku obdobja hrambe osebnih podatkov upravljavec upošteva osebne podatke.
 • PREJEMNIKI OSEBNIH PODATKOV

Prejemniki osebnih podatkov so osebe:

 • sodelujejo pri opravljanju storitve, ki upravlja spletno stran in drugo storitev v zvezi z delovanjem spletnega mesta, ki zagotavlja storitve trženja.
 • Upravljavec ne namerava posredovati osebnih podatkov tretji državi (državi zunaj EU) ali mednarodni organizaciji.

Opravljene storitve, ki zagotavljajo storitve trženja in podpore:

 • Google Analytics – beleži piškotke in uporablja splet
 • VAŠE PRAVICE

Pod pogoji, določenimi v GDPR, imate pravico:

 • dostop do vaših osebnih podatkov v skladu s členom 15 GDPR,
  pravico do revizije osebnih podatkov v skladu s členom 16 GDPR ali, kjer je primerno, omejitev obdelave v skladu z določbami art. 18 GDPR.
  pravico do izbrisa osebnih podatkov v skladu s členom 17 GDPR.
  pravico do ugovora obdelavi v skladu z art. 21 GDPR in
  pravico do prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20 GDPR.
  pravico do preklica soglasja za obdelavo v pisni ali elektronski obliki na naslov ali elektronski naslov upravljavca iz člena 11 (1) Uredbe (ES) št. 1782/2003; (III) teh pogojev. Privolitev lahko kadar koli prekličete v svojem računu kupca.
  Pravico imate vložiti pritožbo pri organu za varstvo podatkov, če menite, da je bila kršena vaša pravica do varstva osebnih podatkov.
 • POGOJI VARNOSTI OSEBNIH PODATKOV
 • Upravljavec izjavlja, da je sprejel vse ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje osebnih podatkov.
 • Operater je sprejel tehnične ukrepe za varno shranjevanje podatkov in repozitorijih osebnih podatkov v papirni obliki, varni/šifrirani spletni dostop, šifriranje gesel strank v zbirki podatkov, redne posodobitve sistema, redne varnostne kopije sistema.
 • Upravljavec izjavlja, da imajo dostop do osebnih podatkov le osebe, ki jih je odobrila.
 • KONČNE DOLOČBE
 • S pošiljanjem podatkov prek internetnega kontaktnega obrazca potrjujete, da ste seznanjeni s pravilnikom o zasebnosti in da ga sprejmete v celoti.
 • Strinjate se s temi pogoji, tako da svoje soglasje označite prek internetnega obrazca. S tiktaka soglasja potrjujete, da ste seznanjeni s pogoji zasebnosti in da jih sprejmete v celoti.
 • Operater ima pravico spremeniti te pogoje in določila. Objavila bo novo različico pravilnika o zasebnosti na svoji spletni strani in vam poslala novo različico teh pogojev na vaš e-poštni naslov, ki ste jih poslali upravljavcu.

Ti pogoji začnejo veljati za 25.5.2018.